Hyväksytty poikkeamispäätös 15.9.2020

Kuulutusaika

16.9.2020 - 19.10.2020

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 17.9.2020

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2020-214

15.09.2020

98-413-5-17

Uusi rakennus

Vapaa-ajan asunnon rakentaminen

Kesätie 11 16500 HERRALA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 16.9.2020 – 19.10.2020 väliseksi ajaksi.