Hylätty rakennusvalvonnan suunnittelutarveratkaisu 10.07.2020

Kuulutusaika

13.7.2020 - 13.8.2020

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 14.7.2020

                                                                                  

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2019-248

10.07.2020

98-435-15-69

HYLÄTTY

Suunnittelutarveratkaisu

Tuulivoimalan rakentaminen

Helsingintie 15700 LAHTI

Salpatuuli osuuskunta 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 13.7.2020 – 13.8.2020 väliseksi ajaksi.