Hylätty suunnittelutarveratkaisu 17.11.2022

Kuulutusaika

17.11.2022 - 20.12.2022

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 18.11.2022

                                                                                

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2022-71

17.11.2022

98-417-2-35, 98-446-1-37,98-446-46-2

HYL: Suunnittelutarveratkaisu
 

Kolmen tuulivoimalan rakentaminen

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 17.11.2022 – 20.12.2022 väliseksi ajaksi.