Hopeakalliontie 2, tontin laajennusta koskeva asemakaavamuutos hyväksytty

Kuulutusaika

25.4.2024 - 26.5.2024

Kuulutus

Hollolan valtuusto on hyväksynyt 22.4.2024 Vanhatalon (07) kunnanosan korttelia 680 ja suojaviheralueen osaa koskevan asemakaavamuutoksen.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Vanhatalon (07) kunnanosan kortteli 680  sekä suojaviheraluetta.

Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

 

25.4.2024

Kunnanhallitus