Hollolan vesihuollon toiminta-alueen hyväksyminen

Kuulutusaika

21.4.2021 - 20.5.2021

Kuulutus

Hollolan elinvoimavaliokunta on 13.4.2021 hyväksynyt Hollolan vesihuollon toiminta-alueen päivityksen.

Hyväksyminen koskee laajennusta, jossa vesihuollon toiminta-alueeseen on sisällytetty uudet asemakaava-alueet sekä jo rakennettujen Hollolan vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesiverkostojen piirissä olevat alueet, jotka ovat asemakaavoitettua aluetta vastaavasti rakentuneet tiheästi.

Elinvoimavaliokunnan hyväksymispäätös, toiminta-aluekartat ja luonnokseen saadut lausunnot liitteenä.