Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 (098-Y21) hyväksyminen

Kuulutusaika

26.5.2021 - 28.6.2021

Kuulutus

Hollolan valtuusto on hyväksynyt 10.5.2021 koko kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan 2020. Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

26.5.2021 Kunnanhallitus