Hollola, Keskuskorttelien asemakaavamuutoksen ehdotus nähtävillä

Kuulutusaika

27.4.2024 - 31.5.2024

Kuulutus

Keskuskorttelien asemakaavan muutos koskee Salpakankaan (01) kunnanosan kortteleita 201 (osa), 203, 205, 206 sekä niihin liittyviä tori-, pysäköinti- ja katualueita. Kaavaehdotus mahdollistaa uusien kunnan toimitilojen, palveluiden sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen kaava-alueelle.

Keskuskorttelien asemakaavan muutosehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 29.4. – 30.5.2024 Hollolan kunnan internetsivuilla: hollola.fi /Ajankohtaista > Ilmoitukset > Kaikki ilmoitukset

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana postiosoitteella:Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(at)hollola.fi
Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pentti Klemetti 044 780 1455.

Kunnanhallitus
27.4.2024