Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos lainvoimainen

Kuulutusaika

8.4.2021 - 7.5.2021

Kuulutus

Hollolan valtuuston 22.2.2021 hyväksymä Hirvimäen asemakaava ja asemakaavanmuutos on saanut lainvoiman.

Asemakaava koskee Kartanon (06) kunnanosan tiloja 98-435-1-57 ja 98-435-7-808, sekä osittain tilaa 98-435-18-142. Asemakaavan muutos koskee korttelin 1402 tontteja 1-2, korttelin 1403 tontteja 1-3 ja korttelin 1404 tonttia 1 sekä Kuunliljanimistä katua ja osittain Hirvikalliontietä ja Kurjenkello-nimistä katua sekä lähivirkistysaluetta.

Asemakaavalla muodostuu korttelit 1425-1434 ja niihin liittyvät virkistys-suojaviher-, katu- ja pysäköintialueet. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 1402 tontit 1 ja 8, korttelin 1403 tontit 4-6 ja korttelin 1435 tontit 1-2 ja niihin liittyvät virkistys- ja katualueet.