Europarlamenttivaalit 2024

Kuulutusaika

11.5.2024 - 10.6.2024

Kuulutus

Europarlamenttivaalit 9.6.2024

Ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024
Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla EU:n muun jäsenvaltion
kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää Suomessa toimitettavissa
europarlamenttivaaleissa. Äänioikeutetun vaalipäivän äänestyspaikka ilmoitetaan
äänioikeusilmoituksessa.Vaalipäivänä voi äänestää vain omalla äänestyspaikalla,
mutta ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.
Kaikki Suomi.fi -viestejä käyttävät äänioikeutetut saavat paperipostin sijaan ilmoituksen
äänioikeudestaan europarlamenttivaaleista sähköisessä muodossa.
Oman äänestyspaikkasi voit selvittää vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 tai osoiteesta
www.aanestyspaikat.fi (15.5.2024 alkaen).
Äänestääksesi tarvitset henkilöllisyystodistuksen, joka voi olla poliisin myöntämä
henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Tarvittaessa voit hakea
lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista
henkilökorttia.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat
- Hollolan pääkirjasto, osoite Nuottikuja 2. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina
 ennakkoäänestyspäivinä klo 10-18.
- Kalliolan koulu, osoite Rajaharjuntie 23. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
 la-su klo 12-18
- Seurala, osoite Asikkalantie 1. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
 ma klo 12-19, ti klo 12-16, to klo 12-19 ja pe klo 10-16.
Laitosäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan ilmoittamina ajankohtina seuraavissa
laitoksissa: palvelutalo Huili, Attendo Pellavakoti, palvelukoti Onnenkoto, Mainiokoti Vilja,
Attendo Kosketar Hämeenkoski, Helmi Seniorikoti, Humana Wilhelmiina, Onnikoti Ravuri
ja Myllylähde-yhteisö.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa
äänestää ennakolta kotonaan. Tästä on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään
28.5.2024 ennen klo 16.00 puhelimitse puh. 044 780 1679, tai kirjallisesti. Jos samassa
taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on
mainittava ilmoituksessa. Lomakkeita saa asiointipiste Piipahluksesta sekä www.vaalit.fi
Vaalipäivä 9.6.2024
Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.
Äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:
Äänestysalueen nro Äänestysalueen nimi Äänestyspaikka
1 Salpakangas Hollolan pääkirjasto
2 Soramäki-Tiilikangas Tiilikankaan koulu
3 Kartano Salpakankaan koulu
4 Etelä-Hollola Nostavan koulu
5 Kirkonseutu-Pyhäniemi Pyhäniemen koulu
6 Vesikansa Kalliolan koulu
7 Hämeenkoski Seurala


Hollolan kunnan keskusvaalilautakunta