Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

Kuulutusaika

2.11.2020 - 14.5.2021

Kuulutus

Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020 – 3.5.2021 verkkosivuilla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (kohta tulvariskien hallinta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aineisto).

Kuulutus ja suunnitelmaehdotus liitteenä.