Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutusaika

15.3.2024 - 17.6.2024

Kuulutus

Kuulutus Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyynnöstä. Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.vesi.fi/trh sivuilla 15.3.2024 alkaen. Kuulutus on pidettävä kunnan virallisella internet-sivulla 15.3.2024–17.6.2024.

Kuulutus liitteenä.