Parinpellontien asemakaavan laatiminen on tullut vireille

Kuulutusaika

4.9.2019 - 5.10.2019

Kuulutus

Kaavoitettava alue on Parinpellontietä, joka sijaitsee Hollolan kirkolla alkaen Rantatieltä ja päättyen pohjoisessa Mäntytien risteykseen. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. Alue on yksityistä tiealuetta ja osittain alue ulottuu piha-alueille ja muuhun maastoon. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,1 hehtaaria, kaavoitettavan kadun pituus on noin 1,2 km.

Tavoitteena on saada katuyhteys Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille. Tällä hetkellä Parinpellontie on yksityistie.

Asemakaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 5.9.-4.10.2019 kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

4.9.2019

Elinvoimavaliokunta