Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 9.-10.5.2019

Kuulutusaika

13.5.2019 - 30.5.2019

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 16.5.2019

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2019-53

09.05.2019

98-436-5-95

Laajennus

Olemassa olevan saunarakennuksen laajentaminen rannan suuntaisena.

Komontie 10a 17120 PAIMELA

 

098-2019-55

10.05.2019

98-414-1-962

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Asuinrakennus

Pellonpiennar 6 15270 KUKKILA

 

098-2019-76

09.05.2019

98-436-3-188

Laajennus

Asuinrakennuksen laajentaminen sekä pihasaunan (saunakota) rakentaminen

Lintumäentie 53 17110 KALLIOLA

 

098-2019-99

09.05.2019

98-402-2-798-402-2-82

Poikkeamispäätös

Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen.

Maattolantie 13 16500 HERRALA

 

098-2019-102

09.05.2019

98-446-5-66

Uusi rakennus

Varastohalli

Tenniläntie 356 16630 TENNILÄ

 

098-2019-103

09.05.2019

98-412-1-40

Jätevesijärjestelmä

Jätevesijärjestelmän uusiminen

Kaunkorventie 644 16800 HÄMEENKOSKI

 

098-2019-104

09.05.2019

98-442-10-47

Uusi rakennus

Autotalli-/varastorakennus

Kaivomäentie 40 15880 HOLLOLA

 

098-2019-105

09.05.2019

98-408-1-246

Uusi rakennus

Majoitusrakennuksia 2 kpl

Kirkkotie 16 15880 HOLLOLA

 

098-2019-117

10.05.2019

98-435-18-160

Uusi rakennus

Asuinrakennus

Esa-äijän tie 18 15860 HOLLOLA

 

098-2019-118

09.05.2019

98-435-18-154

Uusi rakennus

Asuinrakennus

Esa-äijän tie 12 15860 HOLLOLA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 13.5.2019 – 30.5.2019 väliseksi ajaksi.