Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 8.8.2019

Kuulutusaika

12.8.2019 - 22.8.2019

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 15.8.2019

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2019-214

08.08.2019

283-407-1-180

Laajennus

Autotalli-varasto

Pehtoorintie 6 16800 HÄMEENKOSKI

 

098-2019-215

08.08.2019

98-435-16-26

Sisäinen muutos

Omakotitalo

Tikkakalliontie 145 15820 LAHTI

 

098-2019-217

08.08.2019

98-414-1-959

Uusi rakennus

Asuinpientaloja 4 kpl

Murronpellontie 1 15270 KUKKILA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 12.8.2019 – 22.8.2019 väliseksi ajaksi.