Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 29.-31.10.2019

Kuulutusaika

4.11.2019 - 21.11.2019

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 7.11.2019

                                                                                     

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2019-290

31.10.2019

98-414-1-976

Uusi rakennus

Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen sekä maalämpöjärjestelmä porakaivolla.

Aavanpellonkuja 5 15270 KUKKILA

 

098-2019-291

29.10.2019

98-435-7-472

Talotekniset järjestelmät

Käyttövesijohtojen uusiminen

Retkitie 1 15870 HOLLOLA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 4.11.2019 – 21.11.2019 väliseksi ajaksi.