Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 25.11.-29.11.2019

Kuulutusaika

2.12.2019 - 19.12.2019

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 5.12.2019

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2019-300

28.11.2019

98-415-1-403

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Savusaunan rakentaminen

Metsärannantie 43 16730 KUTAJÄRVI

 

098-2019-308

29.11.2019

98-435-11-182

Sisäinen muutos

Kahden huoneiston osalta pinta-ala ja huonelukujen muutokset

Nostavantie 111 15820 LAHTI

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 2.12.2019 – 19.12.2019 väliseksi ajaksi.