Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 18.-22.11.2019

Kuulutusaika

26.11.2019 - 12.12.2019

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 28.11.2019

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2019-292

19.11.2019

98-436-3-71

Rakennuksen purkaminen

Asuinrakennuksen (PRT 103262948U)  purkaminen.

Sireenikuja 6 17120 PAIMELA

 

098-2019-301

18.11.2019

98-455-2-191

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Asuinrakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos ja autokatoksen rakentaminen (56 m²).

Jatkoa myönnetään rakennusluvalle: 098-2014-313

Yli-Eerolantie 13 15880 HOLLOLA

 

098-2019-303

19.11.2019

98-414-2-235

Rakennuksen purkaminen

Asuinrakennuksen (PRT 1030902907) purkaminen.

Koivistontie 11 15270 KUKKILA

 

098-2019-305

22.11.2019

98-408-1-464

Määräaikainen lupa

Tilapäinen pressuhalli 10m x 20m

Kotajärventie 34 15880 HOLLOLA

 

098-2019-306

20.11.2019

98-405-1-490

Muu toimenpide

Asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän öljysäiliön uusiminen

Koivutie 30 15230 LAHTI

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 26.11.2019 – 12.12.2019 väliseksi ajaksi.