Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 13.-15.5.2020

Kuulutusaika

18.5.2020 - 4.6.2020

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 21.5.2020

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2020-66

13.05.2020

98-407-2-106

Uusi rakennus

Vapaa-ajan rakennus

Kylä-Hersalantie 97 16730 KUTAJÄRVI

 

098-2020-105

13.05.2020

98-451-8-80

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Asuinrakennuksen laajennus ja sisäisiä muutoksia.

Hatsinantie 136 16710 HOLLOLA KK

 

098-2020-142

14.05.2020

98-414-1-229

Uusi rakennus

Vanha rantasauna korvataan uudella rantasaunalla.
 

Tiilisannantie 38 15270 KUKKILA

 

098-2020-143

14.05.2020

98-436-18-0

Rakennuksen purkaminen

Tulipalossa vaurioituneen asuinrakennuksen  (prt 1032908895 purkaminen).

Paimelanraitti 27 17120 PAIMELA

 

098-2019-164

15.05.2020

98-447-1-108

Maisematyölupa

Puuston harvennus.

 

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 18.5.2020 – 4.6.2020 väliseksi ajaksi.