Myönnetty rakennusvalvonnan lupa 10.1.2020

Kuulutusaika

14.1.2020 - 30.1.2020

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 16.1.2020

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2020-2

10.01.2020

98-455-2-283

Kattomuodon muutos

Kattomuodon muutos harjakatoksi.

Suksitie 8 15880 HOLLOLA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 14.1.2020 – 30.1.2020 väliseksi ajaksi.