Myönnetty poikkeamispäätös 1.11.2019

Kuulutusaika

4.11.2019 - 9.12.2019

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 7.11.2019

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2019-245

01.11.2019

98-450-1-35

Poikkeamispäätös

Asuinrakennus ja talousrakennus

Upilantie 102 16730 KUTAJÄRVI

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 4.11.2019 – 9.12.2019 väliseksi ajaksi.