Kuulutus vesiliikennelain mukaisesta hakemuksesta vesijettien SM-osakilpailuihin, Messilä

Kuulutusaika

12.3.2020 - 2.4.2020

Kuulutus

Suomen JetSport liitto ja Messilä Camping on jättänyt Hollolan kuntaan vesiliikennelain 21 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee vesijetti SM-osakilpailun järjestämistä Messilässä 5.-6.6.2020 kiinteistöllä 98-447-876-1. Perjantaina 5.6.2020 toimintaa on klo 9-20 ja lauantaina 6.6.2020 klo 10-20.Kilpailuvastaava on Suomen JetSport liitto, Esa Taka-Prami, 045 6711167.Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 12.3.-2.4.2020 sähköisessä muodossa Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa: http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen viimeistään 2.4.2020 Hollolan kunnan valvontajaostolle, osoitteeseen Hollolan kunta, PL 66, 15871 HOLLOLA tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi.Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.Lisätietoja

ympäristötarkastaja Ulla Lehtinen, ulla.tt.lehtinen@hollola.fi, 044 780 1510 Hollola 12.3.2020