Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Destia Oy

Kuulutusaika

8.1.2020 - 14.2.2020

Kuulutus

Ympäristötarkastaja on tehnyt 7.1.2020 § 1 viranhaltijapäätöksen Destia Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee kiviaineksen murskausta Hollolan Hirvikalliossa (lähin osoite Kotkansiipi 8) Murskaus tapahtuu 7.1.-31.8.2020 välisenä aikana enintään 15 päivänä. Murskaus liittyy eteläisen kehätien rakentamiseen.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 8.1.-14.2.2020 sähköisessä muodossa Hollolan kunnan verkkosivuilla www.hollola.fi. osoitteessa: http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen viimeinen jättöpäivä on 14.2.2020. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ulla Lehtinen, puh. 044 780 1510, etunimi.sukunimi@hollola.fi

Hollola 7.1.2020