Kuulutus hakemuksesta ympäristöluvan mukaisen pohjavesitarkkailun muuttamiseksi Pielisen Betoni Oy, 98-410-7-15

Kuulutusaika

26.8.2019 - 25.9.2019

Kuulutus

Kuulutus liitteenä.