Kuulutus Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan valmiseluvaiheen aineistosta

Kuulutusaika

15.1.2020 - 28.2.2020

Kuulutus

Kuulutus liitteenä.