Kiventöyryntien asemakaavan hyväksyminen

Kuulutusaika

30.9.2019 - 5.11.2019

Kuulutus

Hollolan valtuusto on hyväksynyt 23.9.2019 Kukkilan (23) kunnanosan tiloja 1:688, 1:707, 1:738, 1:739, 1:893, 1:894, 1:908, 1:911, 1:913, 1:933, 1:938, 1:994, 1:995 sekä osaa tiloista 1:141, 1:560, 1:706, 1:711, 1:992 sekä 1:993 koskevan asemakaavan (Kiventöyryntien asemakaava).

Asemakaavalla muodostuu Kukkilan (23) kunnanosan korttelit 259-273 sekä maa- ja metsätalous-, lähivirkistys-, suojaviher- ja katualuetta.

Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

 

30.9.2019

Kunnanhallitus