Keskikankaantie 2, asemakaavamuutoksen vireilletulo

Kuulutusaika

8.5.2019 - 7.6.2019

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee kuntakeskuksessa rajautuen pohjoisessa Terveystiehen, idässä Keskikankaantiehen ja etelässä valtatiehen 12. Alueella on toiminut vuoteen 2018 asti Nesteen polttoaineenjakeluasema. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa keskeiselle paikalle sijoittuvalle tontille liikerakentamista.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 9.5. – 7.6.2019 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.