Keskikankaantie 2, asemakaavaluonnos nähtävillä

Kuulutusaika

27.11.2019 - 31.12.2019

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee kuntakeskuksessa rajautuen pohjoisessa Terveystiehen, idässä Keskikankaantiehen ja etelässä valtatiehen 12. Alueella on toiminut vuoteen 2018 asti Nesteen polttoaineenjakeluasema. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa keskeiselle paikalle sijoittuvalle tontille liikerakentamista.

Asemakaavan muutosluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.11. – 31.12.2019 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

 

27.11.2019

Elinvoimavaliokunta