Keskikankaantie 2, asemakaavaehdotus nähtävillä

Kuulutusaika

18.3.2020 - 17.4.2020

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee Salpakankaan yritysalueella Terveystien, Keskikankaantien ja Hämeenlinnantien rajaamalla alueella. Alueella on toimintansa lopettanut huoltoasema. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle tontti liike- ja toimistorakentamiseen.

Asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 19.3. -17.4.2020 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

18.3.2020
Elinvoimavaliokunta