Hollolan Strategisen yleiskaavan 2020 vireilletulo

Kuulutusaika

6.11.2019 - 9.12.2019

Kuulutus

Hollolan kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 3.4.2017. Hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttiin periaate, että strateginen yleiskaava päivitetään valtuustokausittain. Strategisen yleiskaavan päivittämisen yhteydessä tarkistetaan lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita on tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen. Päivitetty kaava tehdään nimellä Strateginen yleiskaava 2020.Valtuusto on päättänyt Strategisen yleiskaavan 2020 vireille tulemisesta sekä hyväksynyt kaavan tavoitteet kokouksessa 23.9.2019. Kaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, kaavan vaikutusten arvioinnista sekä kaavan laadinnasta alustava aikataulu.OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 7.11. – 9.12.2019 kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti. Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.Lisätietoja hankkeesta antaa kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela puh. 044 780 1359.Kunnanhallitus 6.11.2019