Hämeenlinnantien ja Ala-Okeroistentien asemakaavaehdotus nähtävillä

Kuulutusaika

8.1.2020 - 7.2.2020

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee Hollolan kuntakeskuksessa käsittäen Hämeenlinnantien tiealueen uuden Soramäen eritasoliittymän ja Lahden kaupungin rajan väliseltä osuudelta sekä Ala-Okeroistentien tiealueen niiltä osin, kuin se sijoittuu Hollolan kunnan puolelle. Asemakaavan muutoksella valtion ylläpitämä tiealue osoitetaan kunnan kaduksi.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 9.1. -7.2.2020 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.