Hämeenlinnantien ja Ala-Okeroistentien asemakaava ja asemakaavan muutos sekä osittainen asemakaavan kumoaminen

Kuulutusaika

9.10.2019 - 8.11.2019

Kuulutus

Kaavoitettava alue käsittää Hämeenlinnantien (Vt12) osuuden Lahden eteläisen kehätien Soramäen liittymästä itään kunnan rajaan saakka sekä Ala-Okeroistentien osuuden Hollolan kunnan alueella. Asemakaavan kumoaminen koskee kiinteistöjen 455-2-116, 2-295, 2-339, 2-369, 2-411 ja 6-17 osia ja sijaitsee Ahertajantien teollisuuskiinteistöjen eteläpuolella. 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa asemakaavan yleisen tien alueet katualueeksi. Asemakaavalla osoitetaan olevien alikulkujen sijainnit sekä kaavalliset aluevaraukset kevyen liikenteen reiteille toteutuneen tilanteen mukaisesti. Asemakaavan kumoamisella on tavoite kumota tarpeeton ja toteuttamaton yleisen tien aluevaraus.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 10.10. – 8.11.2019 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

 

9.10.2019

Elinvoimavaliokunta