Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevaan valitukseen

Kuulutusaika

9.10.2019 - 8.11.2019

Kuulutus

Kuulutus ja Hämeenlinnan hallinto-oideuden päätös liitteinä.