Asemakaavan voimaantulo

Kuulutusaika

1.7.2019 - 30.7.2019

Kuulutus

Hollolan elinvoimavaliokunnan 19.2.2019 hyväksymä Rantatien asemakaavan muutos Pyhäniemen kartanon kohdalla on saanut lainvoiman.

Asemakaava koskee Pyhäniemen (20) kunnanosan korttelin 1200 tontteja 1-2, 7-8 sekä Rantatien katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 1200 tontit 10-13 sekä katualuetta.